برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
think - back - to - sth

think back to sth

think back to sth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مینا
ب گذشته و وقایع ان فکرکردن
صالــــــح افتخـــــــــــــاری
خاطره بازی کردن
به گذشته خیره شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی think back to sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )