برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1472 100 1

thief

/ˈθiːf/ /θiːf/

معنی: ادم دزد، دزد، جیب بر، سارق
معانی دیگر: (به ویژه به طور پنهانی) دزد

بررسی کلمه thief

اسم ( noun )
حالات: thieves
• : تعریف: someone who steals.
مترادف: crook, robber
مشابه: bandit, brigand, burglar, criminal, cutpurse, gangster, highwayman, mugger, pickpocket, swindler

واژه thief در جمله های نمونه

1. a thief with a band around his neck
دزد با بندی دور گردنش

2. the thief absconded to canada
دزد به کانادا فرار کرد.

3. the thief came through the shaft of the fireplace
دزد از دودکش شومینه پایین آمد.

4. the thief eluded the police
دزد از دست پلیس فرار کرد.

5. the thief relieved him of his wallet
دزد کیف پول او را بلند کرد.

6. the thief slid out of the window
دزد مخفیانه از پنجره بیرون رفت.

7. the thief was arrested by the police
دزد توسط پلیس بازداشت شد.

8. the thief was caught by the hotel dick
کارآگاه هتل دزد را دستگیر کرد.

9. the thief was granted sanctuary in the temple
به دزد اجازه‌ی تحصن در معبد داده شد.

10. the thief was hustled into a taxi
دزد را کشان کشان به داخل تاکسی بردند.

11. the thief whipped out a knife
سارق ناگهان چاقو کشید.

12. a captured thief
دزد دستگیر شده

13. a jewel thief
جواهر دزد

...

مترادف thief

ادم دزد (اسم)
abductor , kidnapper , thief
دزد (اسم)
thief , good fellow , apache , robber , shoplifter , stealer , burglar , picaroon , pilferer , lurcher , hobgoblin , defalcator , peculator , purloiner , raptor , larcener , larcenist , picklock , piker
جیب بر (اسم)
thief , dip , cutpurse , pickpocket
سارق (اسم)
thief , larcener , larcenist

معنی عبارات مرتبط با thief به فارسی

محفوظاز دزد، دزد نخور
(یکبار دزد، همیشه دزد) یک خطا موجب خطاهای دیگر می شود
دله دزد
(امریکا) دزد نهانکار (در برابر دزد مسلح که با خشونت عمل می کند)، دزد روباه صفت، دله دزد، افتابه دزد
ای دزد!دزدرابگیرید!

معنی thief در دیکشنری تخصصی

thief
[نفت] لوله ی نمونه گیری
[نفت] پیپت نمونه برداری
[نفت] ماسه ی نفت دزد
[نفت] نمونه برداشتن از مخزن
[نفت] نفت دزدک

معنی کلمه thief به انگلیسی

thief
• robber, burglar
• a thief is a person who steals something from another person, especially without using violence.
habitual thief
• person who steals regularly
opportunity makes the thief
• lawless environment encourages crime, society is responsible for crime as much as the criminal
petty thief
• thief who does not steal large amounts of goods, pickpocket, shoplifter
sneak thief
• housebreaker, robber, burglar

thief را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Merag
A person who steals things from other people
sahar
a person who steals things from othe r pe ole
shiva_sisi‌
A person who steals things from other people


فردے که بدون اجازه به وسایل دیگران دست میزند و ان را برای خود بر میدارد
Oooooooo
دزد،سارق،فردی که وسایل افراد را بدون اجازه آنها بر می دارد
Hazan
He stole money from his parents
[جنتلمن
دزد یا سارق
ثمینا
.take other people's without permission
saba
دزد
tina
این کلمه در reach 2 کانون زبان ایران میشه:
معنی:دزد

person who steals things from other people
شخصی که چیزهای دیگران را می دزدد.
یاسمین
دزد،سارق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی thief
کلمه : thief
املای فارسی : تیف
اشتباه تایپی : فاهثب
عکس thief : در گوگل

آیا معنی thief مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران