برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

thermal discomfort

thermal discomfort را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
ناآسودگی حرارتی/دمایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی thermal discomfort مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )