برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
there - is - thought - to - be
شبکه مترجمین ایران

there is thought to be

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

akamrahimi50@gmail.com
انتظار میره که...
می بایست...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی there is thought to be مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )