برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1382 100 1

there is no smoke without fire

معنی کلمه there is no smoke without fire به انگلیسی

there is no smoke without fire
• everything has a reason, everything has a source

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Leader Jasmine
نا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
عرفان
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز ها
محمد رومزی
هیچ چیز بی دلیل نیست ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی there is no smoke without fire مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )