برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1629 100 1
شبکه مترجمین ایران

there is no point

معنی کلمه there is no point به انگلیسی

there is no point
• there is no reason

there is no point را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پیمان
کارایی نداشتن یک روش یا فعالیت، بیفایده بودن انجام یک کار
آرمین مظاهری
هیچ دلیلی نداره که ...
بابک ر و
فایده‌ای نداره
there is no point in apologizing
معذرت خواهی فایده‌ای نداره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی there is no point مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )