برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

theoretical rigour

theoretical rigour را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن بشیری
دقت نظری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی theoretical rigour مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )