برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1396 100 1

theologian

/ˌθɪəˈloʊdʒən/ /ˌθɪəˈləʊdʒən/

معنی: خدا شناس، متخصص الهیات، حکیم الهی
معانی دیگر: عالم الهیات، دانشمند معقول و منقول، یزدان شناس

بررسی کلمه theologian

اسم ( noun )
• : تعریف: a person who specializes in the study of theology or theologies.

واژه theologian در جمله های نمونه

1. Taking a stand as a theologian and spokesman of theocracy, Thomas Aquinas argued on some important socioeconomic issues.
[ترجمه ترگمان]توماس آکویناس در کنار یک متخصص الهیات و سخنگوی حکومت theocracy، در مورد برخی مسائل اجتماعی - اقتصادی مهم بحث کرد
[ترجمه گوگل]توماس آکویناس، به عنوان یک متکلم و سخنگوی دین، در مورد برخی مسائل مهم اجتماعی-اقتصادی بحث کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Peter of Corbeil was a theologian who lectured on scripture and was famous as a preacher.
[ترجمه ترگمان]پیتر Corbeil یک متخصص الهیات بود که در کتاب مقدس تدریس می‌کرد و به عنوان واعظ مشهور بود
[ترجمه گوگل]پیتر از Corbeil یک متکلم بود که در کتاب مقدس سخنرانی کرد و به عنوان یک واعظ معروف شناخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Physician and theologian join hands in assigning responsibility.
[ترجمه ترگمان]پزشک و متخصص الهیات در تخصیص مسئولیت به دست هم می‌پیوندند
[ترجمه گوگل]پزشک و متکلم در اعطای مسئولیت دست به دست می زنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Franciscan theologian John Duns Scotus, who died in 130 was no dunce - he was a lead ...

مترادف theologian

خدا شناس (اسم)
theist , theologian
متخصص الهیات (اسم)
theologian , theologaster , theologician
حکیم الهی (اسم)
theologian

معنی کلمه theologian به انگلیسی

theologian
• expert in theology, expert in the study of religions and religious teachings
• a theologian is someone who studies religion and ideas about god.

theologian را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جان
الهی خدا شناسی
A man of God friend of faith and science
and knowledge
یک انسان خدا دوست باایمان و اهل علم و دانایی
mistress honey please start translating divine (theologian) hadis دلبر جانم ،خواهشأ شروع به ترجمه حدیث الهی کنید
اردوان طالبی
فقیه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی theologian
کلمه : theologian
املای فارسی : تهئولگین
اشتباه تایپی : فاثخمخلهشد
عکس theologian : در گوگل

آیا معنی theologian مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )