برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
the - spent - therest - of - his - life

the spent therest of his life

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عزیزی
در انجا گذرانده است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی the spent therest of his life مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )