برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
the - nub - of

the nub of

the nub of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح):مهم ترین و اصلی ترین بخش چیزی.

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nub

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی the nub of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )