برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
the - likes - of
شبکه مترجمین ایران

the likes of

the likes of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
چیزهایی مانندِ؛ چیزهایی مثلِ؛ امثالِ؛ آدم‌هایی شبیهِ/مثلِ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی the likes of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )