برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1394 100 1

the jig is up


(خودمانی) دیگر بس است، بیش از این اجازه نمی دهم، تا اینجا بس !، ممه را لولو برد!

معنی کلمه the jig is up به انگلیسی

the jig is up
• it's all over, it's over and done

the jig is up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): نقشه‌ای که لو رفته یا خنثی شده است.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/the jig is up

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی the jig is up
کلمه : the jig is up
املای فارسی : تاه جیق ایز آاپ
اشتباه تایپی : فاث تهل هس عح
عکس the jig is up : در گوگل

آیا معنی the jig is up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )