برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

the following


1- (اشخاص یا چیزهای) زیر، ذیل 2- آنچه در زیر می آید

معنی کلمه the following به انگلیسی

the following
• what comes after, what appears later
the following day
• the next day, the day after

the following را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
موارد نامبرده در زیر، موارد ذیل‌الذکر
Siya
آنچه در ادامه می آید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی the following

کلمه : the following
املای فارسی : تاه فللوینگ
اشتباه تایپی : فاث بخممخصهدل
عکس the following : در گوگل

آیا معنی the following مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )