برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
that - of

that of

that of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان
در مقایسه با = (compared to-in comparison with)
میثم کنعانی
همان . . .
the third criterion for causal studies, that of controlling =the third criterion for causal studies, [the criterion] of controlling
-
the continuity is just that of the universe going on doing its stuff=the continuity is just the continuity of the universe going on doing its stuff.
میلاد علی پور
در مقام مقایسه،نسبت به آنچه که، در برابرِ، به نسبتِ، درمقایسه با
Canopus
همان، یعنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی that of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )