برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
that - is - no - way - to - live
شبکه مترجمین ایران

that is no way to live

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم فتحی سلمی
it is impossible to live normally with that outlook
اینجور که نمیشه زندگی کرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی that is no way to live مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )