برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
that's - too - bad

that's too bad

that's too bad را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
متاسفم

چه بد ، چقدر بد
H
چقدر بد
مهرسا بابادی
خیلی بده.
...
چقدر بد
E1387
فکر کنم خیلی بده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی that's too bad مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )