برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

that's funny

that's funny را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
عجیبه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی that's funny مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )