برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

text holder

text holder را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

راضی
نگهدارنده متن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی text holder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )