برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1405 100 1

test for trimmed and Winsorized means

معنی test for trimmed and Winsorized means در دیکشنری تخصصی

[آمار] آزمون برای میانگینهای پیراسته و وینزوریده

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی test for trimmed and Winsorized means مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )