برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

tentative explanation

tentative explanation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اعظم میرزایی
شرح همراه با تردید
آرین
بررسی تجربی/بررسی آزمایشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی tentative explanation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )