برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

tensile strength

/ˈtensəlˈstreŋkθ/ /ˈtensaɪlstreŋθ/

مقاومت کششی، توان کششی

بررسی کلمه tensile strength

اسم ( noun )
• : تعریف: the degree of resistance of a substance to lengthwise stress without being pulled apart.

واژه tensile strength در جمله های نمونه

1. Certain materials can be manufactured with a high tensile strength.
[ترجمه ترگمان]مواد خاصی می‌توانند با استحکام کششی بالایی تولید شوند
[ترجمه گوگل]بعضی از مواد را می توان با استحکام کششی بالا تولید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Its light weight and high tensile strength make it easy to install and wonderfully versatile.
[ترجمه ترگمان]وزن کم و استحکام کششی بالای آن باعث می‌شود که نصب و فوق‌العاده متنوع شود
[ترجمه گوگل]وزن سبک و استحکام کششی آن باعث می شود که آن را آسان نصب کنید و به راحتی همه کاره شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Nor did its low tensile strength help either.
[ترجمه ترگمان]قدرت کشش کم نیز نیز به این کار کمک نکرد
[ترجمه گوگل]همچنین قدرت کششی آن کم نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For the tensile strength of monofilament spun by arachnids was the key.
[ترجمه ترگمان]برای نیروی کششی monofilament که با عنکبوتیان رو به رو شده، این کلید بود
[ترجمه گوگل]برای استحک ...

معنی tensile strength در دیکشنری تخصصی

tensile strength
[شیمی] استحکام کششی
[عمران و معماری] مقاومت کششی - توان کششی - تاب کششی - استحکام کششی
[نساجی] قدرت کششی - استحکام کششی - مقاومت کششی ( الیاف )
[ریاضیات] قدرت کششی، استحکام کششی، توان کششی، تاب کششی، مقاومت کششی
[معدن] مقاومت کششی (مکانیک سنگ)
[خاک شناسی] مقاومت کششی
[پلیمر] مقاومت کششی، استحکام کششی، حداکثر تنش در حالت کشش که ماده قبل از ایجاد شکست در نمونه را می‏تواند تحمل کند
[زمین شناسی] مقاومت کششی اسمی
[نساجی] استحکام مخصوص کششی ( نسبت استحکام کششی به جرم مخصوص )
[پلیمر] استحکام کششی مخصوص(نسبت استحکام کششی به جرم مخصوص)
[عمران و معماری] مقاومت کششی شکاف خوردگی
[زمین شناسی] مقاومت کششی ، شکاف خوردگی
[نساجی] استحکام کشش نهایی

معنی کلمه tensile strength به انگلیسی

tensile strength
• resistance of a material to being torn apart; maximum stretching force

tensile strength را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی tensile strength

کلمه : tensile strength
املای فارسی : تنسیل سترنگته
اشتباه تایپی : فثدسهمث سفقثدلفا
عکس tensile strength : در گوگل

آیا معنی tensile strength مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )