برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1400 100 1

tenement

/ˈtenəmənt/ /ˈtenəmənt/

معنی: اپارتمان، مستغلات، ملک استیجاری
معانی دیگر: ملک کرایه ای، مسکن، خانه، ساختمان آپارتمانی، آپارتمان

بررسی کلمه tenement

اسم ( noun )
(1) تعریف: an apartment building, esp. one located in the poorer section of a city.
مشابه: home

(2) تعریف: any building used as a dwelling, esp. one that is rented.
مشابه: home

(3) تعریف: a room or apartment rented to a tenant.

(4) تعریف: in law, property such as land, houses, offices, franchises, or the like, that one may hold as real property.

واژه tenement در جمله های نمونه

1. They lived in a crumbling Glasgow tenement.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در یک خانه اجاره‌ای در حال فروریختن زندگی می‌کردند
[ترجمه گوگل]آنها در یک آپارتمان گلاسکو زندگی می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A complete tenement block was burnt to the ground.
[ترجمه ترگمان]یک ساختمان سنگی کامل روی زمین سوخته بود
[ترجمه گوگل]یک بلوک آپارتمانی کامل به زمین سوخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The landlord has dispossessed the old tenement building.
[ترجمه ترگمان]کاروانسرا دار ساختمان قدیمی را رها کرده‌است
[ترجمه گوگل]صاحبخانه ساختمان احداث قدیمی را دفع کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. An urchin showed her which tenement house was his.
[ترجمه ترگمان]یک لات او را به او نشان داد که خانه او مال اوست
[ترجمه گوگل]یک urchin نشان داد که خانه اش خانه اش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف tenement

اپارتمان (اسم)
apartment , partition , chamber , flat , tenement , suite
مستغلات (اسم)
tenement
ملک استیجاری (اسم)
tenement

معنی عبارات مرتبط با tenement به فارسی

(به ویژه خانه ی رنگ و رو رفته) خانه ای که اتاق های آن را سوا سوا اجاره می دهند

معنی tenement در دیکشنری تخصصی

tenement
[حقوق] مستغلات، ملک استیجاری، خانه، خانه یا آپارتمان ارزان قیمت

معنی کلمه tenement به انگلیسی

tenement
• place of dwelling; condominium, apartment building
• a tenement is a large building divided into a lot of flats.
tenement house
• poorly maintained apartment building in a low-rent area

tenement را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tenement
کلمه : tenement
املای فارسی : تنمنت
اشتباه تایپی : فثدثئثدف
عکس tenement : در گوگل

آیا معنی tenement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )