برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

temperance

/ˈtempərəns/ /ˈtempərəns/

معنی: اعتدال، میانه روی
معانی دیگر: تعادل، خویشتن داری، میانه روی در صرف مشروبات الکلی، طرفداری از منع نوشابه های الکلی، خودداری

بررسی کلمه temperance

اسم ( noun )
(1) تعریف: moderation in action, emotion, speech, or the like; self-restraint.
مترادف: moderation, restraint, self-control, self-restraint
متضاد: excess, intemperance, intemperateness
مشابه: abstinence, continence, forbearance, reserve, self-denial, will power

(2) تعریف: habitual moderation in the use of alcoholic drink, or complete abstinence.
مترادف: abstemiousness, abstention, abstinence, sobriety, teetotalism
متضاد: intemperance

- His doctor urged temperance, as his immoderate drinking and eating were endangering his health.
[ترجمه ترگمان] دکتر همان طور که در حال نوشیدن و غذا خوردن بود، temperance را به خطر می‌انداخت
[ترجمه گوگل] دکتر او از محبت خواسته بود، زیرا نوشیدن و خوردن ناهنجار او به سلامتی او آسیب می رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه temperance در جمله های نمونه

1. Exercise, temperance, fresh air, and needful rest are the best of all physicians.
[ترجمه ترگمان]ورزش، میانه‌روی، هوای تازه و استراحت ضروری بهترین پزشکان است
[ترجمه گوگل]ورزش، آرامش، هوای تازه و استراحت مناسب بهترین پزشکان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Temperance is the greatest of virtues.
[ترجمه ترگمان] تمپرنس \"بزرگ‌ترین فضیلت است\"
[ترجمه گوگل]قدیسین بزرگترین فضایل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Temperance is the greatest of virture.
[ترجمه ترگمان] تمپرنس \"بزرگ‌ترین\" virture \"- ه\"
[ترجمه گوگل]Temperance بزرگترین virture است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Temperance is the best physic.
[ترجمه ترگمان] تمپرنس \"بهترین درمانه\"
[ترجمه گوگل]Temperance بهترین فیزیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف temperance

اعتدال (اسم)
mean , moderation , sobriety , temperance
میانه روی (اسم)
moderation , temperance

معنی کلمه temperance به انگلیسی

temperance
• moderation, restraint; abstinence from alcoholic beverages
• temperance is the habit of not drinking alcohol because you believe that it is dangerous or morally wrong.
temperance drinks
• soft drinks, non-alcoholic drinks

temperance را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی temperance

کلمه : temperance
املای فارسی : تمپرنک
اشتباه تایپی : فثئحثقشدزث
عکس temperance : در گوگل

آیا معنی temperance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )