برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1610 100 1
شبکه مترجمین ایران

temperament

/ˈtemprəmənt/ /ˈtemprəmənt/

معنی: خوی، خونگرمی، حالت، خیم، مزاج، سرشت، طبیعت، خو، فطرت
معانی دیگر: خلق، منش، روحیه، خلق و خو، تلون مزاج، دمدمی بودن، زود تغییری، زودخشمی، انگیختگی، تند مزاجی، (در اصل) آمیختن به قاعده، ترکیب متناسب، تناسب اجزا، (فیزیولژی قرون وسطی) مزاج، طبع (چهار مزاج اصلی عبارت بودند از: دموی sanguine و بلغمی phlegmatic و سودایی choleric و صفراوی melancholic - رجوع شود به: humor)، (مهجور) آب و هوا، (مهجور) حرارت، گرما

بررسی کلمه temperament

اسم ( noun )
(1) تعریف: the manner of thinking, feeling, and acting that is characteristic of a particular person or animal.
مترادف: character, constitution, disposition, grain, makeup, mettle, nature
مشابه: blood, characteristics, manner, personality, spirit

- Her father had a calm temperament, unlike her high-strung mother,.
[ترجمه ترگمان] پدرش خلق و خوی آرامی داشت، برخلاف مادر high
[ترجمه گوگل] پدرش خلق و خوی آرام داشت، بر خلاف مادرش که در بالا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the tendency to be easily excited or irritated.
مترادف: short fuse, temper
مشابه: excitability

واژه temperament در جمله های نمونه

1. the temperament of a prima donna
تند مزاجی یک خواننده‌ی درجه یک اپرا

2. an equable temperament
طبع و خوی معتدل

3. the unstable temperament of that young poet
مزاج دمدمی آن شاعر جوان

4. a man of even temperament
مردی دارای خلق و خوی متعادل

5. my father had an elastic temperament
پدرم خوی انعطاف‌پذیری داشت.

6. The twins look alike, but they differ in temperament.
[ترجمه ترگمان]دوقلوها شبیه هم هستند، اما در خلق و خوی متفاوت هستند
[ترجمه گوگل]دوقلوها یکسان هستند، اما در خلق و خوی متفاوتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I've got a very nervous temperament.
[ترجمه ترگمان]من خلق و خوی خیلی عصبی دارم
[ترجمه گوگل]من خلق بسیار عصبی دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The most important quality for an investor is temperament, not intellect.
[ترجمه ترگمان]مهم‌ترین کیفیت برای ...

مترادف temperament

خوی (اسم)
addiction , nature , character , habit , custom , affection , temper , temperament , propensity , bent , sweat , perspiration , strain , squint , slobber , slabber , proclivity , saliva
خونگرمی (اسم)
temperament , geniality , cordiality , fervor , ardor , fervency , eagerness , fervidity , warm-heartedness
حالت (اسم)
speed , case , grain , situation , status , disposition , trim , temper , temperament , pose , condition , self , fettle , state , estate , attitude , mood , expression , posture , predicament , stance , standing
خیم (اسم)
matter , nature , character , disposition , temper , temperament , bass , burse , gleet , phlegm , mucus
مزاج (اسم)
disposition , temper , temperament , health , mood , blood , condition of health , posture , kidney , organism
سرشت (اسم)
nature , character , disposition , temper , temperament , creature
طبیعت (اسم)
nature , character , disposition , temper , temperament
خو (اسم)
nature , character , inclination , habit , disposition , temper , temperament
فطرت (اسم)
nature , temperament , mettle , creation , constitution

معنی عبارات مرتبط با temperament به فارسی

مزاج بلغمی
مزاجخونی یا دموی

معنی کلمه temperament به انگلیسی

temperament
• nature, disposition
• your temperament is your character, which you show in your usual way of behaving towards people or reacting in situations.

temperament را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نرگس
مزاج
محمدرضا ایوبی صانع
اهل چیزی یا کاری بودن
به این جمله از داستان‘The Scarlet Letter’ توجه کنید:
meditative temperament
اهل خیالپردازی- ر.ک. تعریف meditative در توضیحاتی که داده ام.
Figure
خلق و خو،
mood, disposition, a habitually or temporary state of feeling
Sunflower
moodiness
hot-temperedness
مزاج تند
خوی تند
تند مزاجی
تندخویی
پویان
آمادگی ذاتی و فطری
ذات
مزاج
خلق و خو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی temperament

کلمه : temperament
املای فارسی : تمپرمنت
اشتباه تایپی : فثئحثقشئثدف
عکس temperament : در گوگل

آیا معنی temperament مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )