برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1714 100 1
شبکه مترجمین ایران

tell a story

/tɛl ə ˈstɔri/ /tɛl ə ˈstɔri/

واژه tell a story در جمله های نمونه

1. Books that tell a story which has been made up by the writer.
[ترجمه ترگمان]کتاب‌هایی که داستانی را نقل می‌کنند که نویسنده آن را ساخته‌اند
[ترجمه گوگل]کتاب هایی که داستان را که توسط نویسنده ساخته شده است، می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If those knees could tell a story it would probably be an angry diatribe against the paparazzi.
[ترجمه ترگمان]اگر آن زانوهای او می‌توانست داستانی را تعریف کند، این یک حمله شدید خشم نسبت به خبرنگاران بود
[ترجمه گوگل]اگر این زانوها بتوانند یک داستان بگویند، احتمالا آن را یک عصبانیت عصبانی در برابر پاپاراپزی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In fact, they tell a story among themselves that aptly describes their burden.
[ترجمه ترگمان]در حقیقت، آن‌ها داستانی را در میان خودشان تعریف می‌کنند که aptly بار آن‌ها را توصیف می‌کند
[ترجمه گوگل]در واقع، آنها در میان خود داستان می گویند که به درستی بار آنها را توصیف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Assuming the department would approve, I could tell a story or two.
...

معنی کلمه tell a story به انگلیسی

tell a story
• tell a tale, recount a story

tell a story را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

pardis
خواندن داستان
elaheh
خواندن داستان
Rozname
داستان گویی
حسین
داستان تعریف کردن
.
خواندن خاطره
فاطیما
خواندن داستان
مبینا
داستان تعریف کردن
محمد
خواندن داستان
Amir
قصه گویی
Amir
قصه گویی
deli
خواندن قصه
hossein
داستان خواندن
احمد حلاج
داستانی را تعریف کردن
Rebeka
خواندن داستان
Rebeka
خواندن داستان
فاطمه
خواندن داستان

sahar:)
قصه گفتن
Amir Mahdi Amiri
تعریف وخواندن داستان
M
داستان گفتن
Ԋⓐⓢⓣⓘ
خواندن داستان یا قصه گویی
fatemeh
داستان خواندن
Titi
قصه گفتن
hasti
قصه گفتن 👚

Zahra
خواندن داستان
Nima
تعریف کردن:tell a story
زهره 😁
یک داستان گفتن
ميثم باوي

كتاب خواني -داستان خواندن-
کیخا
خواندن داستان
دینا
قصه گویی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی tell a story مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )