برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1434 100 1

telepathy

/ˈteləˌpæθi/ /tɪˈlepəθi/

معنی: ارتباط افکار با یکدیگر، دوهم اندیشی
معانی دیگر: (پیرا روان شناسی) دور آگاهی، دور همدردی، اندیشه خوانی، ارتباط ذهنی

بررسی کلمه telepathy

اسم ( noun )
مشتقات: telepathic (adj.), telepathically (adv.)
• : تعریف: communication between minds without the use of sensory signals.

واژه telepathy در جمله های نمونه

1. As mentioned earlier, telepathy is most likely to kick in under circumstances of emergency.
[ترجمه ترگمان]همانطور که قبلا گفته شد، telepathy احتمالا تحت شرایط اضطراری شروع به لگد زدن می‌کند
[ترجمه گوگل]همانطور که قبلا ذکر شد، تلسكوپ به احتمال زیاد در شرایط اورژانسی پاك می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Miraculous powers . . . divination, automatic writing, telepathy.
[ترجمه ترگمان]قدرت پیشگویی، پیشگویی، writing اتوماتیک
[ترجمه گوگل]قدرت فوق العاده ای طلسم، نوشتن اتوماتیک، تله پاتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Psychic gifts, such as clairvoyance and telepathy.
[ترجمه ترگمان]هدایای Psychic مثل clairvoyance و telepathy
[ترجمه گوگل]هدایای روانشناسی، از قبیل روشن بینی و تلپاتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They lead students through introductory experiences in telepathy and techniques of subspace communication and energy manipulation.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها دانش آموزان را از طریق تجربیات مقدماتی در telepathy و تکنیک‌های ارتباطات subsp ...

مترادف telepathy

ارتباط افکار با یکدیگر (اسم)
telepathy
دوهم اندیشی (اسم)
telepathy

معنی کلمه telepathy به انگلیسی

telepathy
• communication based on extrasensory means, communication through the transference of thoughts
• telepathy is direct communication between people's minds.

telepathy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
واژه ای فرانسوی،یونانی-ترکیبی از: تله: دور،فاصله دار پاتی: راه،مسیر-می رسد،وقوع می گیرد
معنی: دو هم اندیشی،همپا انگاری-با هم اندیشی،همذات پِنداری!
دلبستگی و رابطه ی ندیده ای که قابل درک و احساس متقابل است،ارتباط و پیوند دورادور
توضیح: در این ارتباط شخص قادر است افکار،احساسات،عواطف و هیجانات شخصی خود را به دیگری انتقال دهد یا دل به دل راه دارد!
این ارتباط در بیشتر افرادی که توانایی خوبی در ارتباط و هماهنگی اعصاب دارند، به خصوص در:
دوقلوها،عاشق و معشوق ها .
همچنین این واژه با ذهن خوانی فرق می کند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی telepathy
کلمه : telepathy
املای فارسی : تلا‌پاتی
اشتباه تایپی : فثمثحشفاغ
عکس telepathy : در گوگل

آیا معنی telepathy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )