برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1359 100 1

teahouse

/ˈtiːhaʊs/ /ˈtiːhaʊs/

معنی: قهوه خانه، چای خانه
معانی دیگر: (به ویژه در شرق دور) چای خانه

بررسی کلمه teahouse

اسم ( noun )
• : تعریف: a restaurant or similar place, common in the Far East, where tea and other refreshments are served.

واژه teahouse در جمله های نمونه

1. He loves to people watch. Sometimes he'll sit in a tea-house and look at the people going by for hours.
[ترجمه ترگمان] اون عاشق people بعضی وقت‌ها در خانه چای می‌نشیند و به مردمی که تا ساعت‌ها می‌روند نگاه می‌کنند
[ترجمه گوگل]او عاشق تماشای مردم است گاهی اوقات او در یک خانه چای نشسته و به افرادی نگاه می کند که ساعت ها در حال رفتن هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And needless to say, in the tiny teahouse I was myself the proverbial bull in the china shop.
[ترجمه ترگمان]نیازی به گفتن ندارم، در همان قهوه‌خانه کوچک من خودم هم مثل گاو نر در مغازه چینی بودم
[ترجمه گوگل]و نیازی به گفتن نیست، در خانه ی کوچک کوچک من خودم گاو گرسنه در فروشگاه چین بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Afternoons ended at the Gundy, the school teahouse, a short walk up the hill.
[ترجمه ترگمان]به بیت در خانه Gundy، از teahouse مدرسه، از تپه کوچکی که از تپه می‌گذشت، به پایان رسید
[ترجمه گوگل]بعد از ظهر در Gundy، مدرسه تیاوزوس، یک پیاده روی کوتاه تا تپه به پایان رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As to this teahouse be from when to begin to ...

مترادف teahouse

قهوه خانه (اسم)
coffee shop , coffee house , teahouse , teashop
چای خانه (اسم)
teahouse

معنی کلمه teahouse به انگلیسی

teahouse
• cafe or restaurant where tea is served

teahouse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
چای‌سَرا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی teahouse
کلمه : teahouse
املای فارسی : تیهوس
اشتباه تایپی : فثشاخعسث
عکس teahouse : در گوگل

آیا معنی teahouse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )