برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
tea - has - an - adour - to - itself
شبکه مترجمین ایران

tea has an adour p to itself


چای بوئی داردکه مختص خودان است، چای بوی ویژه ای دارد

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tea has an adour p to itself

کلمه : tea has an adour p to itself
املای فارسی : تئا هس آن ادور پ تو ایتسلف
اشتباه تایپی : فثش اشس شد شیخعق ح فخ هفسثمب
عکس tea has an adour p to itself : در گوگل

آیا معنی tea has an adour p to itself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )