برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

tax attorney

tax attorney را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
A tax attorney is a type of lawyer who specializes in tax law. These professionals are uniquely equipped to handle legal tax matters, such as settling back taxes, helping with unfiled returns, halting wage garnishment, undoing property liens and account levies, and coming up with compromises with the IRS
وکیل (مشاور) مالیاتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی tax attorney مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )