برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1405 100 1

tarpaulin

/tɑːrˈpɔːrlɪn/ /tɑːˈpɔːlɪn/

معنی: پارچه کرباسی قیراندود وعایق اب، با تارپولین پوشاندن
معانی دیگر: (پارچه ی ضخیم و پادآب) برزنت، کرباس قیر اندود یا موم اندود، مشما

بررسی کلمه tarpaulin

اسم ( noun )
• : تعریف: a large sheet of plastic, waterproofed canvas, or other material used to cover and protect something, usu. from rain or snow.

واژه tarpaulin در جمله های نمونه

1. Make sure the tarpaulin is securely pegged down.
[ترجمه ترگمان]اطمینان حاصل کنید که روکش برزنتی به طور ایمن ثابت شده‌است
[ترجمه گوگل]اطمینان حاصل کنید که تی شرت محکم بسته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He stretched a large tarpaulin over the vehicle, tying it down at the corners.
[ترجمه ترگمان]a بزرگی را روی ماشین کشید و در گوشه و کنار آن را بست
[ترجمه گوگل]او بر روی وسیله نقلیه یک تسمه بزرگ بزرگ کشید و آن را در گوشه ها قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The men sheltered under a tarpaulin slung across the corner of the barge.
[ترجمه ترگمان]مردها زیر فانوسی که از گوشه قایق آویخته بودند پناه گرفتند
[ترجمه گوگل]مردان تحت پنبه ای قرار گرفته اند که در سراسر گوشه ای از بارج قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A second-hand railway tarpaulin is stronger but more expensive.
[ترجمه ترگمان]یک راه‌آهن دستی دیگر قوی‌تر اما گران‌تر است
[ترجمه گوگل]تسمه های دست دوم دست قوی تر اما گران تر است
...

مترادف tarpaulin

پارچه کرباسی قیراندود وعایق اب (اسم)
tarpaulin
با تارپولین پوشاندن (فعل)
tarpaulin

معنی tarpaulin در دیکشنری تخصصی

tarpaulin
[عمران و معماری] برزنت - پارچه قیراندود - گونی قیر اندود
[نساجی] تار پولین - پارچه کرباسی قیراندود و ضد آب

معنی کلمه tarpaulin به انگلیسی

tarpaulin
• canvas waterproofed with tar or paint
• a tarpaulin is a sheet of heavy, waterproof material that is used as a protective cover.

tarpaulin را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان چابک
برزنت، بارپوش، روکش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tarpaulin
کلمه : tarpaulin
املای فارسی : ترپولین
اشتباه تایپی : فشقحشعمهد
عکس tarpaulin : در گوگل

آیا معنی tarpaulin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )