برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

tampon

/ˈtæmpan/ /ˈtæmpan/

معنی: تامپون، پنبه قاعدگی، با کهنه گرفتن
معانی دیگر: (توده ی پنبه و غیره که در سوراخ بدن یا زخم می گذارند تا خون و غیره را جذب کند) فتیله، تپانه، توپی یا کهنه مخصوص گرفتن سوراخی، باکهنه گرفتن سورا، پنبه یا کهنه قاعدگی

بررسی کلمه tampon

اسم ( noun )
• : تعریف: a plug of absorbent cotton or other material inserted into a bodily opening or wound to absorb the flow of blood or other secretions, esp. a commercially manufactured one for absorbing menstrual flow.

واژه tampon در جمله های نمونه

1. Can my daughter, who started her periods, use tampons?
[ترجمه Vida] ایا دختر من که دوره قاعدگی اش شروع شده، میتواند از نوار بهداشتی استفاده کند؟
|
[ترجمه ترگمان]میتونم دخترم، که periods رو شروع کرده از نواربهداشتی استفاده کنه؟
[ترجمه گوگل]آیا دخترم که دوره هایش را شروع کرد، از تامپون استفاده می کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Viscose rayon is commonly used in tampons because it is highly absorbent and can be compressed for use in slimmer tampons.
[ترجمه ترگمان]Viscose rayon معمولا در tampons به کار می‌رود زیرا به شدت جاذب است و می‌تواند برای استفاده در tampons slimmer فشرده شود
[ترجمه گوگل]Rayon ویسکوز معمولا در تامپون ها استفاده می شود، زیرا بسیار جذب کننده است و می تواند برای استفاده در تامپون های باریک فشرده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Gamble marketed the Rely tampon in the 1970s.
[ترجمه ترگمان]گمبل در دهه ۱۹۷۰ Rely Rely را به بازار عرضه کرد
[ترجمه گوگل]گمبل تامپون معتاد را در دهه 1970 به بازار عرضه کرد ...

مترادف tampon

تامپون (اسم)
tampon
پنبه قاعدگی (اسم)
tampon
با کهنه گرفتن (فعل)
tampon

معنی کلمه tampon به انگلیسی

tampon
• absorbent roll of material placed in a wound or body cavity to stop a flow of blood; narrow roll of cotton or other material used to absorb menstrual flow
• a tampon is a firm piece of cotton wool that a woman puts inside her vagina to absorb menstrual blood.

tampon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

S.C
نوار بهداشتی
حمید پرهام
تمپان (تلفظ دقیق‌تر، �تمپان� است، البته در فارسی بیشتر �تامپون� آوانویسی شده. تمپان با نوار بهداشتی فرق دارد)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی tampon

کلمه : tampon
املای فارسی : تامپون
اشتباه تایپی : فشئحخد
عکس tampon : در گوگل

آیا معنی tampon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )