برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

tamper with


1- ور رفتن، دست زدن، انگولک کردن، 2- دستکاری کردن، پس و پیش کردن، 3- تطمیع کردن، تحت اراده ی خود در آوردن (با تهدید یا رشوه و غیره)، اعمال نفوذ کردن، زد و بند کردن

واژه tamper with در جمله های نمونه

1. He tried to tamper with the witness.
[ترجمه ترگمان]سعی کرد که آن شاهد را فریب دهد
[ترجمه گوگل]او سعی کرد با شهادت دستکاری کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Don't tamper with my business.
[ترجمه ترگمان]به کار من دست نزن
[ترجمه گوگل]با کسب و کار من دستکاری نکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You have no right to tamper with others' affairs.
[ترجمه ترگمان]تو حق نداری به کاره‌ای دیگران دست بزنی
[ترجمه گوگل]شما حق ندارید با دیگران روبرو شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To tamper with serfdom was certain to arouse wild expectations among the peasantry and would require the most rigorous control.
[ترجمه ترگمان]به منظور مداخله در نظام سرفداری، در میان کشاورزان، هرج و مرج به وجود آمد و به the کنترلی نیاز داشت
[ترجمه گوگل]برای تضعیف قاچاق انسان قطعا موجب وخامت واهی در میان دهقانان شد و نیاز به کنترل دقیق تر داشت
[ترجمه شما] تر ...

tamper with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حـامــد
ناخنک زدن، انگولک کردن، دستکاری کردن
میلاد علی پور
تغییر دادن، عوض بدل کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tamper with

کلمه : tamper with
املای فارسی : تمپر وید
اشتباه تایپی : فشئحثق صهفا
عکس tamper with : در گوگل

آیا معنی tamper with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )