برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

talking is not permitted


سخن گفتن مجاز نیست، صحبت ممنوع است

talking is not permitted را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی talking is not permitted
کلمه : talking is not permitted
املای فارسی : تاکینگ ایز نوت پرمیتد
اشتباه تایپی : فشمنهدل هس دخف حثقئهففثی
عکس talking is not permitted : در گوگل

آیا معنی talking is not permitted مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران