برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

talk down

/tɔːkˈdaʊn/ /tɔːkdaʊn/

معنی: ساکت کردن، از روبردن
معانی دیگر: 1- (با بلند یا موثرتر یا مستدل تر حرف زدن) خاموش کردن، مجبور به سکوت کردن، دهان کسی را بستن 2- (هواپیما -با دستورات شفاهی) خلبان را در فرود یاری دادن

بررسی کلمه talk down

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to belittle; underestimate.
مترادف: downplay, minimize, underestimate, undervalue
مشابه: depreciate, lowball

- He tried to talk down her part in their success.
[ترجمه ترگمان] سعی کرد در موفقیت خود با او صحبت کند
[ترجمه گوگل] او سعی کرد تا بخشش را در موفقیت خود به بحث بگذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه talk down در جمله های نمونه

1. If you do not talk down to a child, it will assuredly talk up to you.
[ترجمه ترگمان]اگر با یک بچه حرف نزنید، به طور قطع با شما حرف خواهد زد
[ترجمه گوگل]اگر شما به یک کودک صحبت نکنید، مطمئنا با شما صحبت خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I wish politicians wouldn't talk down to us as if we were idiots.
[ترجمه ترگمان]کاش سیاستمداران با ما مثل احمق‌ها حرف نمی‌زدند
[ترجمه گوگل]من آرزو می کنم که سیاستمداران به ما نگفتند که اگر ما عجیب بودیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't talk down to me.
[ترجمه ترگمان]با من حرف نزن
[ترجمه گوگل]به من نگو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You shouldn't talk down your own achievements.
[ترجمه ستاره] شما نباید دستاوردهای خود را کم اهمیت جلوه دهید.|
...

مترادف talk down

ساکت کردن (فعل)
conciliate , calm , appease , soothe , quiet , still , silence , pacify , quieten , shush , talk down
از روبردن (فعل)
talk down

معنی عبارات مرتبط با talk down به فارسی

به طور تحکم آمیز با کسی حرف زدن، (مانند برتر با مادون یا مهتر با کهتر) صحبت کردن

talk down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پژمان
تماس پایین
الهه
دست کم گرفتن
هانا
ضایع کردن طرف مقابل
رئیس علی دلواری
بدگویی کردن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
to talk about someone or something in a way that makes people think they are not as good as they really are
نرگس مالایی
talk down to somebody= کسی را با حرف تحقیر کردن، با تحقیر، با کسی حرف زدن
🐾 مهدی صباغ
از روی غرور با کسی حرف زدن
از سر تحقیر با کسی حرف زدن
سید محمود حسینی
کم اهمیت جلوه دادن
سحر نجات پور
نادیده گرفتن
مریم صدقیان
منفی صحبت کردن
امین جوادی ازاد
از رو بردن
سهیلا کولیوند
با کسی بد حرف زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی talk down

کلمه : talk down
املای فارسی : تلک دون
اشتباه تایپی : فشمن یخصد
عکس talk down : در گوگل

آیا معنی talk down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )