برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

talk away


(طولانی) حرف زدن، (بی وقفه) سخن گفتن، ور زدن

واژه talk away در جمله های نمونه

1. Frank talked away like a chatter box.
[ترجمه ترگمان]فرانک مثل a حرف می‌زد
[ترجمه گوگل]فرانک مثل یک جعبه پچ پچ می ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They often went on excursions, always talking away nineteen to the dozen.
[ترجمه ترگمان]اغلب به گردش‌های خود می‌رفتند و همیشه در حدود نوزده تا ده بودند
[ترجمه گوگل]آنها اغلب به سفرهای گشت و گذار رفتند، همیشه از نوزده تا دهون صحبت میکردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They turned the talk away from baseball.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها گفتگو را از بیس بال دور کردند
[ترجمه گوگل]آنها بحث را از بیس بال تغییر دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She could sometimes talk away for hours on end.
[ترجمه ترگمان]گاهی می‌توانست ساعت‌ها با هم‌صحبت کند
[ترجمه گوگل]او گاهی اوقات می تواند ساعت ها در پایان صحبت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه talk away به انگلیسی

talk away
• chatter, prattle, talk a lot

talk away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
To talk continuously and too much
زیاد حرف زدن
پر حرفی کردن
وراجی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی talk away

کلمه : talk away
املای فارسی : تلک آاوای
اشتباه تایپی : فشمن شصشغ
عکس talk away : در گوگل

آیا معنی talk away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )