برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

take through

take through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاربر آبادیس
take (someone) through: to tell (someone) how (something) happens or is done by explaining the details of each step

""to explain something to someone""

I asked him to take me through his daily exercise regimen. از او خواستم که رژیم ورزشی روزانش رو به من توضیح بده.

I'll take you through it one more time, then you can try it yourself. یه بار دیگه بهت توضیحش میدم بعدش خودت میتونی امتحانش کنی.

In this lesson, we’ll take you through the basics of how to use a bike. در این درس ما به شما اصول نحوه (چگونگی) استفاده از دوچرخه را توضیح خواهیم داد.
حسین رحمانی
(به‌تفصیل) توضیح دادن، شرح دادن
نسرین رنجبر
To guide or escort one through something or some place.
راهنمایی کردن
همراهی کردن
جایی یا چیزی را به کسی نشان دادن
My parents are visiting for the weekend, so I want to take them through the city tomorrow.
پدر و مادرم برای تعطیلات آخر هفته به دیدنم اومدن و من هم میخوام فردا شهر رو بهشون نشون بدم(اونها رو در شهر بگردونم).

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی take through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )