برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
take - the - blow

take the blow

take the blow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): پذیرفتن و تحمل کردن چیزی مثل یک شوک یا ضربه یا خبر بد.

https://www.italki.com/question/132335

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take the blow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )