برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

take something up with someone

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
با کسی مطرح کردن، درمیان گذاشتن
to begin discussing a subject with someone:
You’ll have to take this up with the head of the department.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take something up with someone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )