برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1403 100 1

take sides


از یک طرف هواداری کردن، بی طرف نبودن، یک طرف را تایید یا حمایت کردن، طرفداری کردن، یک طرف را گرفتن، سوگیری کردن

معنی کلمه take sides به انگلیسی

take sides
• take a stand, support, side with

take sides را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
در دعوا و مشاجره طرف کسی را گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی take sides
کلمه : take sides
املای فارسی : تک سایدس
اشتباه تایپی : فشنث سهیثس
عکس take sides : در گوگل

آیا معنی take sides مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )