برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1426 100 1

take it easy

/teɪk ɪt ˈizi/ /teɪk ɪt ˈiːzi/

(عامیانه) 1- خودداری (از خشم یا خشونت یا شتاب و غیره)، مدارا کردن، (یا: مدارا کن !)، سخت نگیر!، ول کن بابا!، حالا که چیزی نشده !2- آرامیدن، دست نگهداشتن، سخت کار نکردن 3- (امریکا - خودمانی) خداحافظ !

واژه take it easy در جمله های نمونه

1. I can't take it easy. This is due in the morning.
[ترجمه A] درتوانم نیست که آسان انجامش دهم،خستگی عمیق صبح درتنم جامانده است .بخاطره همان است!
|
[ترجمه الهام] نمیتوانم بیخالش شوم، فردا صبح اخرین مهلت است.
|
[ترجمه کیمیا] نمیتوانم آسان انجامش دهم.این به دلیل صبح است.
|
[ترجمه Marzi] من نمیتونم رهاش کنم یا بیخیال باشم این بخاطر امروز صبحه( یه اتفاقی که صبح افتاده)|
[ترجمه ترگمان]تحملش را ندارم این به خاطر امروز صبح است
[ترجمه گوگل]من نمی توانم آن را آسان کنم این به خاطر صبح است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه take it easy به انگلیسی

take it easy
• handle it in a relaxed manner, relax

take it easy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
[اصطلاح]

بی‌خیال‌ ، بی‌خیالش ، بی‌خیال اون ، راحت باش
امیر حسین پورعلی
آرام ، بدون استرس
امیر حسین پورعلی
ریلکس
سیروس
خونسرد باش
محمدرضا
آسون بگیر
Narges
سخت نگیر
Marzieh
سخت نگیر
سجاد مصلحی
Don't work too hard
مواظب خودت باش.
تقوی
relax and not work too hard
Fighter
گرفتن
کرمانی
خداحافظ!
امید شینی
استراحت کردن
سید محمد هاشمی
آروم باش حالا که چیزی نشده- جوش نزن

Macmillan:👇👇👇👇

used for telling someone to be calm when they
are upset or annoyed.

Take it easy, Joe. Everything is going to be just fine.
جوش نزن، جو. همه چی خوب پیش خواهد رفت.
Mahdis
آسون بگیر
Maria
Be easy, dont care them a lot ,dont be serious
علی
لباس عوض کردن
F
ول کن بابا
فا
ول کن بابا
روژین
آسون بگیر
چیزی نشده که
Mehdi leito
سخت نگیر یا ول کن بابا
Mohadeseh
سخت نگیر،ریلکس باش
رقیه جباری
بی خیال،،سخت نگیر
Erfane
یک اصطلاح در مکالمه است و به معنای مراقب خودت باش

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی take it easy
کلمه : take it easy
املای فارسی : تک ایت ایزی
اشتباه تایپی : فشنث هف ثشسغ
عکس take it easy : در گوگل

آیا معنی take it easy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )