برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

take home message

take home message را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مایده
گرفتن پیام اصلی
نغمه
پیامهای دریافتی
سیپاک فیت
نکته کلیدی پیام، مهم ترین نکته پیام، یک مفهوم و واقعیتی که یک فردی با پیام میخواهد بر آن تاکید کند.
بی‌ریا
پیام اصلی - نکته اصلی
The main message or piece of information that you learn from something:
پیام اصلی یا آن بخش از اطلاعات که از چیزی برداشت می‌کنید .

something that you learn from an experience, activity, etc
چیزی که از یک تجربه،یک فعالیت و ... فرا می‌گیرید.

امین روشنی
پیام اصلی یا main point

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی take home message مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )