برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
take - down - peg

take down a peg


(غرور یا جاه طلبی کسی را) کاستن، سر جای خود نشاندن، خوار کردن

بررسی کلمه take down a peg

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to make humbler.

take down a peg را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم نبی پور
-حساب کار را دست کسی دادن
-روی کسی را کم کردن
-دیکشنری آریانپور: سر جای خود نشاندن، (غرور یا جاه طلبی کسی را) کم کردن
-دیکشنری هزاره: باد کسی را خالی کردن، نوک کسی را چیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی take down a peg
کلمه : take down a peg
املای فارسی : تک دون ا پیگ
اشتباه تایپی : فشنث یخصد ش حثل
عکس take down a peg : در گوگل

آیا معنی take down a peg مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )