برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
take - an - instant - dislike - to - sb

take an instant dislike to sb

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام حسینی
تنفرازکسی بمحض دیدن او
مری صنم
۱-به دل ننشستن در ملاقات اول
۲-خوش نیامدن از کسی بمحض دیدن و ملاقات با او
seyedsamhesam
متنفر شدن از کسی در اولین ملاقات با او

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take an instant dislike to sb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )