برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
take - hit

take a hit

take a hit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dariush Alagha
اوج گرفتن
پری
گلوله خوردن، تیر خوردن
Figure
به شکل بدی متاثر شدن، آسیب دیدن، دچار آسیب و ضرر شدن
to be badly affected in some way
The region's economy will take a hit if the airbase is closed.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take a hit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )