برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

table tennis

/ˈteɪbl̩ˈteˌnɪs/ /ˈteɪbl̩ˈtenɪs/

معنی: تنیس رومیزی، بازی پینگ پنگ
معانی دیگر: تنیس روی میز

بررسی کلمه table tennis

اسم ( noun )
• : تعریف: a game similar to outdoor tennis but played atop a large rectangular table and using wooden paddles and a small hollow plastic or celluloid ball.

واژه table tennis در جمله های نمونه

1. He loves to play table tennis.
[ترجمه ترگمان]او دوست دارد تنیس روی میز بازی کند
[ترجمه گوگل]او عاشق بازی تنیس روی میز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Jane paired off with Alice in a table tennis doubles match.
[ترجمه ترگمان]جین با آلیس در بازی تنیس بازی می‌کند
[ترجمه گوگل]جین با آلیس در یک تنیس روی میز دو برابر بازی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. New recruits to our table tennis club are always welcome.
[ترجمه ترگمان]تازه تازه واردی به میز تنیس ما همیشه خوش‌آمد می گه
[ترجمه گوگل]تازه کارها به باشگاه تنیس روی میز ما همیشه خوش آمدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Table tennis is an indoor game.
[ترجمه ترگمان]تنیس روی میز بازی خانگی است
[ترجمه گوگل]تنیس روی میز یک بازی در محیط داخلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف table tennis

تنیس رومیزی (اسم)
ping-pong , table tennis
بازی پینگ پنگ (اسم)
table tennis

معنی کلمه table tennis به انگلیسی

table tennis
• ping pong, miniaturized form of tennis which is played on a special table
• table tennis is a game played by two or four people. they stand at each end of a long table which has a low net across its middle and hit a small, light ball to each other, using small bats.

table tennis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساینا
پینگ پنگ
tinabailari
Table tennis 🎾
تنیس روی میز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی table tennis

کلمه : table tennis
املای فارسی : طبله تنیس
اشتباه تایپی : فشذمث فثددهس
عکس table tennis : در گوگل

آیا معنی table tennis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )