برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

table talk

/ˈteɪbl̩tɔːk/ /ˈteɪbl̩tɔːk/

صحبت سرمیز، حرف سر سفره، گفتگوی خودمانی، صحبتهای خصوصی و غیر رسمی در سر میز غذا، مفاوضه

بررسی کلمه table talk

اسم ( noun )
• : تعریف: casual or informal mealtime conversation.

واژه table talk در جمله های نمونه

1. Children sit round small tables, talking to each other.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها روی میزه‌ای کوچک نشسته‌اند و با هم حرف می‌زنند
[ترجمه گوگل]کودکان در کنار جداول کوچک، با یکدیگر صحبت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The old men sit around the table talking and dunking donuts into their coffee.
[ترجمه ترگمان]پیرمردان دور میز می‌نشینند و donuts را در قهوه فرو می‌کنند
[ترجمه گوگل]پیرمردان در اطراف میز نشسته و صحبت می کنند و دونات را به قهوه می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Table Talk is an idiosyncratic selection of AA Gill's writing about food, taken from his Sunday Times and Tatler columns.
[ترجمه ترگمان]جدول (Table)یک انتخاب ویژه از نوشته (AA)در مورد مواد غذایی است که از روزنامه ساندی‌تایمز و روزنامه نگاران Tatler گرفته شده‌است
[ترجمه گوگل]بحث جدول یک انتخاب شخصی از نوشته های AA Gill در مورد غذا است که از ستون های یکشنبه و تایتل گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In contrast, West Virginia home on the table talk more, involving the levels of wide is amazing, family, interpersonal, family l ...

table talk را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی table talk

کلمه : table talk
املای فارسی : طبله تلک
اشتباه تایپی : فشذمث فشمن
عکس table talk : در گوگل

آیا معنی table talk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )