برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

table d'hote


خوراک رسمی و روزانه مهمانخانه خوراک رسمی و روزانه مهمانخانه

واژه table d'hote در جمله های نمونه

1. The restaurant offers both table d'hote and a la carte.
[ترجمه ترگمان]رستوران هر دو میز و یک میز شام را پیشنهاد می‌کند
[ترجمه گوگل]رستوران هر دو میز غذا و یخچال را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The table d'hote menu offers good value.
[ترجمه ترگمان]در منوی d، مقدار خوبی ارائه می‌شود
[ترجمه گوگل]منو table d'hote ارزش خوبی را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I think i'd prefer a full course of table d'hote.
[ترجمه ترگمان]فکر کنم ترجیح می‌دم که یه عالمه میز خالی کنم
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم من ترجیح می دهم یک دوره کامل از جدول دود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sit down, please. Will you dine a carte or the take table d'hote?
[ترجمه ترگمان]بشین لطفا آیا شما یک میز یا میز خالی را به شام دعوت خواهید کرد؟
[ترجمه گوگل]بیا، لطفا آیا شما یک کافه یا میز غذا می خورید؟
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه table d'hote به انگلیسی

table d'hote
• (french) meaning "table of the host" meal option that offers full meal with limited choice of food for a fixed price

table d'hote را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی table dhote

کلمه : table d'hote
املای فارسی : طبله د`هت
اشتباه تایپی : فشذمث ی'اخفث
عکس table d'hote : در گوگل

آیا معنی table d'hote مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )