برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

tabasco

/təˈbæskoʊ/ /təˈbæskəʊ/

معنی: سس فلفلی تاباسکو
معانی دیگر: استان تاباسکو (در جنوب شرقی مکزیک - مرکز: 25337 - villahermosa کیلومتر مربع)، (نام بازرگانی نوعی سس بسیار تند و پر ادویه که دارای فلفل استوایی به نام capsicum frutescens است و با غذاهای مکزیکی مصرف می شود) تاباسکو، سس فلفل قرمز، سوس فلفل دار

واژه tabasco در جمله های نمونه

1. Season with Tabasco and Worcestershire sauce, salt, and if it's necessary, more black pepper.
[ترجمه ترگمان]فصل با سس Tabasco و سس Worcestershire، نمک، و اگر لازم باشد، فلفل سیاه بیشتر است
[ترجمه گوگل]فصل را با سس Tabasco و Worcestershire، نمک، و اگر لازم است، فلفل سیاه بیشتر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Repercussions were also felt in Tabasco where General Ignacio Martinez led an uprising of short duration.
[ترجمه ترگمان]Repercussions همچنین در Tabasco احساس شدند که در آن ژنرال ایگناسیو مارتینز به مدت کوتاهی رهبری شورش را بر عهده داشت
[ترجمه گوگل]همچنین در Tabasco احساس می شد که ژنرال ایگناسیو مارتینز شورش کوتاه مدت را رهبری می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Tabasco can be added to casseroles and rice dishes.
[ترجمه ترگمان]Tabasco را میتوان به غذاهای برنج و برنج اضافه کرد
[ترجمه گوگل]Tabasco را می توان به پاستا و ظروف برنج اضافه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In the southern state of Tabasco, farmers blockaded 60 oil wells in February to demand compensation from Pemex.
...

مترادف tabasco

سس فلفلی تاباسکو (اسم)
tabasco

معنی کلمه tabasco به انگلیسی

tabasco
• brand name of a spicy sauce made from red peppers
• tabasco is a hot spicy sauce made from peppers; tabasco is a trademark.

tabasco را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tabasco

کلمه : tabasco
املای فارسی : تاباسکو
اشتباه تایپی : فشذشسزخ
عکس tabasco : در گوگل

آیا معنی tabasco مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )