برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

t square

/ˈtiːˈskwer/ /tiːskweə/

خطکش چلیپایی، خطکش مخصوص ترسیم خطوط موازی

بررسی کلمه t square

اسم ( noun )
• : تعریف: a T-shaped ruler having a short crosspiece that fits over the edge of a drawing board, used by drafters to draw parallel lines.

معنی t square در دیکشنری تخصصی

[عمران و معماری] خط کش T
[آمار] نمونه گیری T دو

t square را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی t square

کلمه : t square
املای فارسی : ت اسکوئر
اشتباه تایپی : ف سضعشقث
عکس t square : در گوگل

آیا معنی t square مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )