برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

t mitre the square


گونیا را فارسی کردن، گوشه نودزینه را نیم کردن

t mitre the square را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی t mitre the square

کلمه : t mitre the square
املای فارسی : ت میتر تاه اسکوئر
اشتباه تایپی : ف ئهفقث فاث سضعشقث
عکس t mitre the square : در گوگل

آیا معنی t mitre the square مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )